Η Εταιρεία μας


KRINI CLUB
Ολική Ποιότητα
Διασφαλίζοντας ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής μέχρι την κατανάλωση, αλλά και όλες τις λειτουργίες της εταιρίας, με καθημερινούς ελέγχους και πιστοποίηση των διαδικασιών. Σεβασμός στο Περιβάλλον. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης της επίδρασης που ασκεί η παραγωγική διαδικασία, εφαρμόζοντας συστήματα ανακύκλωσης και ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων.
ISO 22000:2005 & ISO 9001:2008
Πιστοποιησεις

Η διεύθυνση μέσα από προσπάθειες πολλών ετών και την εμπειρία που κατείχε στο αντικείμενο του κλάδου όντας ιδιοκτήτης παλαιοτέρα εταιρίας ανάλογου αντικειμένου, πιστεύει στην ανάπτυξη της επιχείρησης και στις δυνατότητες προώθησης των προϊόντων. Όλα τα προϊόντα που διαθέτει, παράγονται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τρόφιμα και είναι πιστοποιημένα με HACCP, ISO 9001 και 22000.


ISO 22000:2005 & ISO 9001:2008
Πιστοποιήσεις
Η διεύθυνση μέσα από προσπάθειες πολλών ετών και την εμπειρία που κατείχε στο αντικείμενο του κλάδου όντας ιδιοκτήτης παλαιοτέρα εταιρίας ανάλογου αντικειμένου, πιστεύει στην ανάπτυξη της επιχείρησης και στις δυνατότητες προώθησης των προϊόντων. Όλα τα προϊόντα που διαθέτει, παράγονται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τρόφιμα και είναι πιστοποιημένα με HACCP, ISO 9001 και 22000.

Τεχνογνωσια

Η εταιρεία έχει αναγνωρίσει την ανάγκη για των διαρκή ελεγχο των προϊόντων. Για το λόγω αυτό έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει συγκεκριμένη διαδικασία με σκοπό την δημιουργία σταθερού, ασφαλούς προϊόντος και σύμφωνα με τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις. Για τον λόγω αυτό πραγματοποιούνται ελεγχοι ποιοτικών χαρακτηριστικών και μικροβιολογικές αναλύσεις από ένα έγκυρο δημόσιο ίδρυμα όπως είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ιστορικo

Η εταιρία Β.ΜΗΛΑΚΗΣ ΑΕΤΒΕ ιδρύθηκε το 2003 από τον Βενιζέλο Μηλάκη ο οποίος την ανέπτυξε ως μια από τις ανταγωνιστικότερες του κλάδο του εμφιαλωμένου νερού στην Κρήτη. Το εργοστάσιο εμφιάλωσης, εδρεύει στον Δήμο Καστελίου Πεδιάδος Κρήτης από το 2003, στους πρόποδες του βουνού και είναι από τις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις, με τελευταίας τεχνολογίας αυτοματοποιημένο εξοπλισμό, ούτως ώστε να μην υπάρχει καθόλου ανθρώπινη παρέμβαση στην εμφιάλωση του νερού, παρά μόνο επίβλεψη των μηχανήματων.